Logo

Geloofsgesprekken 48 gehouden, 0 gepland

Klik op gele kaartmarkeringen voor geplande geloofsgesprekken en om je daarvoor aan te melden of ga naar de lijst geplande geloofsgesprekken rechtsonderaan.

Geloofsgesprekken: Christus delen, de verdeeldheid voorbij

Christus is aanwezig waar we in Zijn naam samenkomen. Juist wanneer we samenkomen als christenen vanuit verschillende kerken. De verdeeldheid van Zijn Kerk voorbij.
geloof delen
In een geloofsgesprek delen we met elkaar wat geloven voor ieder persoonlijk betekent. Een groep die besluit samen te blijven komen kan verder gaan. De Geest wijst de weg.
aan de basis
Als initiatiefnemers uit diverse kerken ervaren we die ene Kerk. Onze roeping is het organiseren van interkerkelijk geloofsgesprek. Dergelijke gesprekken, vooral aan de basis, maken die eenheid beter zichtbaar. We voelen ons verbonden met anderen die werken aan eenheid via kerkelijke leiders.
waar dan ook
Geloof delen maakt kwetsbaar. Dat vergt kleine groepen in een vertrouwde, neutrale omgeving. Een huiskamer, een openbare ruimte, eventueel een kerkgebouw, zolang dat geen ‘stempel’ drukt op het initiatief.
voor iedereen
We richten ons primair op leden van kerken met wortels in de Reformatie: een van de meest verdeelde delen van het christendom. Daarnaast op christenen die ons de rug toekeerden wegens onze verdeeldheid.


geloofsgesprek ook via internet!

zie www.geloofsgesprek.nl en (na forumregistratie) subforum "Geloof delen"
© 2016, Nationale Synode.